An Do - Developer - Designer - Dog Lover cover

I’m An Do

and more than that I am the one to help everyone in Da Nang, Viet Nam to build their website.

Certifications

Keep learning and achieve new certifications.

Blog

Knowledge is power, but shared knowledge is unstoppable.

Svelte - Liệu có nên học? image
Svelte - Liệu có nên học?

Vài dòng mở đầu Ngày càng nhiều framework được đẻ ra và phát triển. Không có một câu trả lời nào rõ ràng cho câu hỏi "Framework Front-end nào bây giờ là ngon nhất?". Bất cứ Web Developer nào cũng biết đến React, Vue, Angular giống như việc muốn làm W...